َ

باسلام من تصمیم گرفتم که از آخرین نوشته خودم به طور کامل در «قلم داران» پرده برداری کنم.


توضیحات:

این رمان در سه فصل پنج قسمتی نوشته شده

نویسنده:سید محمد خاتمی(فراز)

نام نویسنده:آخرین مسافر


خلاصه: شایان و خواهرش اهل تهران هستند که تابستان ها همراه با پدر نویسندشان و مادرشان به شمال ایران یعنی مازندران می روند.

در یکی از تایستان ها اوضاع طبق معمول می گذشت که....